Virtuális valóság címkéhez tartozó bejegyzések

Kinematikai feladat megvalósítása OpenGL alapú robot alkalmazásával

Feladat egy n szegmenses robot lemodellezése OpenGL használatával. A virtuális környezetben megadott robotmodell kinematikai összefüggéseinek megadása Denavit-Hartenberg féle leírás felhasználásával. Grafikus eszközökkel való pályatervezés a virtuális térben. A megadott pálya bejárásának szimulációja.

Autonóm ágensek kooperációjának egy megvalósítása

A feladat egy robotfoci szimulátor elkészítése, amely a lehető legjobb modellt veszi alapul a valós fizikai környezet modellezésénél. A projektet Windows környezetre, Microsoft fejlesztési technikák felhasználásával kell megvalósítani. Az egyes játékos ágensek rendelkezzenek autonómiával, de a csapatokat felügyelő irányító rendszer határozzon meg egy egységes játékstratégiát. A navigációs feladatok megoldásához használja a potenciálmező elméletét

A munka részét képezi az irodalomkutatás, a szimulátorban használt objektumok funkcionalitásának tesztelése, minden eredmény és tervezési lépés dokumentálása.

Flexibilis növényátültető cella megvalósítása virtuális környezetben

Tervezzen meg és a virtuális valóság eszközeivel valósítson meg egy flexibilis munkacellát. A munkacella feladata különböző típusú növények átültetése. Tekintse át a szükséges elméletet. ABB Robotstudio segítségével ábrázolja a virtuális valóság elemeit. A feladat megoldásához használjon fotószalagot, az átültetett cserepes virágokat helyezze palettára. Rapid programozási nyelven készítse el a szükséges robotprogramokat. Szimulációkkal verifikálja a megvalósított cellát.