PLC címkéhez tartozó bejegyzések

Az emberi memória, reflex és figyelem vizsgálata PLC segítségével

A hallgató feladata az ember memóriájának, reakcióidejének és figyelmének vizsgálatára alkalmas mérési módszerek gyűjtése, továbbá a vizsgálati módszerek megvalósításához a megfelelő panelek megtervezése és megépítése, valamint a mérések kivitelezéséhez szükséges programok elkészítése, melyek segítségével az elkészült eszközök vezérelhetőek PLC-vel. A rendszer felügyeletének mobil eszközzel való megvalósítása.

Ipari kommunikációk vizsgálata OMRON környezetben

A programozható logikai vezérlők (PLC) mindinkább jelen vannak
napjaink ipari irányítási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta
lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások
között, valamint alkalmazásukkal lehetőség van ki- és bemeneti szigetek
kialakítására. Ez azonban számos a valós idejű elosztott irányítási
rendszerekkel kapcsolatos problémát is felvet. Az egyik ilyen a
kommunikációs rendszer által biztosított beavatkozási sebesség melynek
meghatározója a kommunikációs rendszer késleltetése. A hallgató feladata
az ipari kommunikációs rendszerek késleltetésének vizsgálata OMRON
ipari kommunikációs környezetben
A munkavégzés fontosabb lépései:
• Az irodalmi háttér áttekintése
• Az ipari kommunikációs szabványok áttekintése
• Az OMRON PLC család és az ipari kommunikációs modulok
megismerése
• Az OMRON Cx-One programcsomag megismerése
• Az OMRON ipari kommunikációs modulok felkonfigurálása

• Az OMRON ipari kommunikációs modulok késleltetésének
mérése
• A dolgozat megírása
A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:
• OMRON CX-One programcsomag
(http://www.omron-ap.com/product_info/CX-One/index.asp)
• OMRON PLC
(http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_
systems/programmable_logic_controllers/default.html)
• OMRON ipari kommunikációs modulok
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_s
ystems/remote_i_o/default.html)
• OMRON oktatási panel

Intelligens üvegház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

A munka célja az intelligens házak vezérlésének és felügyeletének egy makett példáján keresztül való bemutatása. A feladat a következőkből áll:
egy érzékelőkkel és beavatkozó szervekkel felszerelt üvegház makettjének megtervezése, elkészítése,
megtervezni és megvalósítani a megépített üvegház PLC segítségével való automatizálását,
az irányító berendezés és egy OPC szerver között kommunikáció megvalósítása,
a felügyeleti és irányítási funkciók megvalósítása Android operációs rendszert alkalmazó mobil eszközön.

OPC szerver alkalmazása egy intelligens ház felügyeletének példáján

Készítse el egy ház modelljét. Szerelje fel érzékelőkkel és beavatkozókkal. Tervezze meg a megépített rendszer PLC vel való vezérlését. A rendszer legyen alkalmas például: hűtés, fűtés, világítás, öntözés automatizálására. Valósítsa meg a PLC és az OPC szerver közötti kommunikációt. A felügyeleti és beavatkozói HMI rendszert valósítsa meg mobil eszközön, Android alapon.

Ipari kommunikációk egy gyakorlati megvalósítása

A feladat leírása, a munka célja:
A különböző típusú villamos motorok PLC-s működtetése az ipari irányítástechnika igen gyakori feladata. A feladat megoldásához a villamos motorhoz kapcsolt frekvenciaváltókat alkalmaznak. Legtöbbször a működtetni kívánt villamos motor így a hozzá kapcsolt frekvenciaváltó nem közvetlenül a PLC közelében, hanem attól távol helyezkedik el. A PLC és a frekvenciaváltó között ekkor valamilyen terepi buszrendszer (DeviceNet, ProfiNet, ProfiBus) kiépítésére van szükség. A hallgató feladata egy OMRON PLC és frekvenciaváltó DeviceNet terepi buszon történő összekapcsolása, és a hajtásvezérlés elkészítése.

A munkavégzés fontosabb lépései:
Az OMRON PLC család megismerése
Az OMRON frekvenciaváltók megismerése
A DeviceNet szabvány megismerése
OMRON CX-One programcsomag megismerése
A háromfázisú motor fordulatszám szabályozásának elméletének áttekintése
Háromfázisú motort és frekvenciaváltót tartalmazó demonstrációs panel elkészítése
A panel összekapcsolása a PLC-vel DeviceNet kommunikációs modulon keresztül
Hajtásvezérlés programjának elkészítése
Tesztelés
A dolgozat megírása

A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:

OMRON CX-One (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_systems/software/configuration/cx-one/default.html)
OMRON PLC (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_systems/programmable_logic_controllers/default.html)
OMRON frekvenciaváltó (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/default.html)
TECO (http://www.tecowestinghouse.com/)
Kapcsolódó irodalom:
Dr. Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek I.-II.-III., AUT-INFO, Miskolc 2008.
OMRON: DeviceNet operation manual, 2008.

A jelentkezés feltételei
Érdeklődés a PLC-k, frekvenciaváltós hajtások iránt.
Érdeklődés az ipari kommunikációs rendszerek iránt.
Angol nyelvtudás.

Egy vízlágyító rendszer irányításának megvalósítása

A jelölt feladata egy vízlágyító rendszer irányításának és felügyeletének megtervezése és megvalósítása.

Az irányítandó folyamat rövid leírása.

A rendszer három tartályból, egy ozmózisos vízlágyítóból, szivattyúkból, szelepekből, az elemeket összekötő csőrendszerből, szintérzékelőkből, PLC-ből, HMI-ből és a rendszert felügyelő számítógépből áll. Az első technológiai lépés egy elsődleges vízlágyítóból áll, melyből szivattyú tölti a hűtővizet az ozmózisos víztisztító előkészítő tartályába, jelöljük ezt a tartályt RO-I-el. Ebből a tartályból egy túlfolyón át töltődik az RO-II nevű tartály, ahonnan a pótvíz kiszolgálás történik. A technológia ellenőrzi az RO-I szintet, és ha az egy megadott érték alá esik, akkor az irányító rendszer egy indítójelet ad az RO-I-et töltő szivattyúnak. A tartály töltése egy megadott szint elérése után leáll. A vízlágyítást egy ozmózisos szűrő végzi. A lágyított vizet egy harmadik tartály tárolja, amennyiben a tartály szintkapcsolója alacsony folyadékszintet jelez, elindul a lágyítás és a tartályt lágyított vízzel töltődik. A feltöltés végén a membránokat a rendszer regenerálja, lemossa. A ciklus befejeztével a rendszer várakozó állapotba kerül. A HMI képernyőn lévő eszközök (szelepek, szivattyúk) kézi működtetését is biztosítani kell. A rendszer a technológiában releváns paramétereket percenkénti gyakorisággal méri és naplózza egy SQL adatbázisba. A felügyeletet végző program lehetővé teszi a naplózott adatok megjelenítését. Az irányító PLC és a SCADA rendszer közötti kapcsolat Modbus/TCP protokollal valósul meg.

 

A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:

  • PLC: Schneider Electric Twido TWDLCAE40DRF

2db kiegészítő modullal 4AI TWDAMI4LT

  • Proficy Cimplicity 8.1

 

Jelentkező:

Dózsa Attila

Intelligens ház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

Tekintse át az intelligens üvegház vezérlésének kommerciális megoldásait. Tervezzen meg és egy makett felhasználásával valósítson meg egy saját megoldást az üvegházakban alkalmazható érzékelők és beavatkozók intelligens vezérlésére. A dolgozat megvalósítása során a jelölt több a műszaki informatikán belüli diszciplínát  érint, ezek: érzékelők, beavatkozók, néhány alapvető elektronikai kapcsolás, PLC programozás, SQL adatbázis, OPC szerver és Android alapú felügyelő alkalmazás.

 

Futószalag rendszer emulálása és vizualizációja

A programozható logikai vezérlők mindinkább jelen vannak napjaink automatizálási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások között, lehetőséget biztosítanak ki és bemeneti szigetek kialakítására. A hallgató feladata egy futószalag rendszer számítógépes emulációjának és a folyamat vizualizációjának megvalósítása. A feladat megvalósítása során hálózati kapcsolatot kell kialakítani a gép központi vezérlője és a felügyelő eszköz között. Erre a célra rendelkezésre álló kapcsolattartó protokoll a FINS. Továbbá elengedhetetlen a PLC memóriatáblázatát és a rajta futó programok áttekintése. A javasolt vizualizációt megvalósító program, a CX-Supervisor. A dolgozat célja egy valós környezetben működő futószalag rendszer számítógépes vizualizációja.

Liftmodell építése és PLC-vel való irányítása

A feladat leírása, a munka célja:

A hallgató feladata egy liftmodell tervezése és fizikai megvalósítása, amelyet a napjainkban egyre jobban elterjedő Programozható Logikai Vezérlő (PLC) segítségével megfelelően irányítania kell. Modell révén, a szerkezetnek egy valós személylift főbb funkcióit kell megvalósítania. Az elkészülendő modell később a PLC programozással foglalkozó kurzus keretein belül oktatási célra felhasználandó lenne.

 

A munkavégzés fontosabb lépései:

 

– A szükséges elméleti háttér megismerése a lift rendszerekkel kapcsolatban;

– Liftmodell megtervezése;

– Liftmodell megépítése;

– PLC program elkészítése;

– Tesztelés;

– A dolgozat megírása.

 

Egy revétlenítő célgép vezérlésének PLC –és megvalósítása

Készítse el egy célgép vezérlésének tervét, valamint valósítsa is meg azt. A feladat
megoldásához tekintse át a célgép működését. Válassza meg a szükséges érzékelőket,
beavatkozókat és a vezérlő egységet. Röviden indokolja az egyes választásokat. Adjon
áttekintést a felhasználható PLC –k architektúrájáról és lehetőségeiről. Írja meg a vezérlés
programját, végezzen szimulációs- kísérleteket, ellenőrzéseket a programon. Válassza ki a
feladatnak megfelelő folyamat megjelenítőt és végezze el annak programozását. Készítse el a
berendezés villamos bekötési rajzát. Az összeszerelt berendezésen végezzen teszteléseket,
javítsa ki a felmerülő hibákat. A teszteléseknél fordítson nagy hangsúlyt a biztonságtechnikai
megoldások tesztelésére. Készítsen részletes dokumentációt a vezérlés elektromos részéről és
programjáról.