OPC szerver címkéhez tartozó bejegyzések

Izolált szavas, személyfüggő, kötött szótáras beszédfelismerő

Az automatizált rendszerek esetében egyre nagyobb teret kapnak a hangvezérlések. A hallgató feladata egy hangvezérlő rendszer készítése. A rendszernek fel kell ismernie az előre megadott vezényszavakat, valamint a hozzájuk tartozó utasításokat egy OPC szerver felé kell továbbítania. A feladat az alábbi részfeladatokra bontható: áttekinteni azon jelfeldolgozó algoritmusokat, amelyek alkalmazásával megbízhatóan működő hangvezérlő rendszer építhető, elkészíteni a rendszer szoftver tervét, elkészíteni a programot és végül tesztelni a megvalósított alkalmazást. A dolgozatnak tartalmaznia kell minden részfeladat részletes dokumentációját.

Intelligens üvegház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

A munka célja az intelligens házak vezérlésének és felügyeletének egy makett példáján keresztül való bemutatása. A feladat a következőkből áll:
egy érzékelőkkel és beavatkozó szervekkel felszerelt üvegház makettjének megtervezése, elkészítése,
megtervezni és megvalósítani a megépített üvegház PLC segítségével való automatizálását,
az irányító berendezés és egy OPC szerver között kommunikáció megvalósítása,
a felügyeleti és irányítási funkciók megvalósítása Android operációs rendszert alkalmazó mobil eszközön.

Intelligens ház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

Tekintse át az intelligens üvegház vezérlésének kommerciális megoldásait. Tervezzen meg és egy makett felhasználásával valósítson meg egy saját megoldást az üvegházakban alkalmazható érzékelők és beavatkozók intelligens vezérlésére. A dolgozat megvalósítása során a jelölt több a műszaki informatikán belüli diszciplínát  érint, ezek: érzékelők, beavatkozók, néhány alapvető elektronikai kapcsolás, PLC programozás, SQL adatbázis, OPC szerver és Android alapú felügyelő alkalmazás.