OMRON címkéhez tartozó bejegyzések

Ipari kommunikációk vizsgálata OMRON környezetben

A programozható logikai vezérlők (PLC) mindinkább jelen vannak
napjaink ipari irányítási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta
lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások
között, valamint alkalmazásukkal lehetőség van ki- és bemeneti szigetek
kialakítására. Ez azonban számos a valós idejű elosztott irányítási
rendszerekkel kapcsolatos problémát is felvet. Az egyik ilyen a
kommunikációs rendszer által biztosított beavatkozási sebesség melynek
meghatározója a kommunikációs rendszer késleltetése. A hallgató feladata
az ipari kommunikációs rendszerek késleltetésének vizsgálata OMRON
ipari kommunikációs környezetben
A munkavégzés fontosabb lépései:
• Az irodalmi háttér áttekintése
• Az ipari kommunikációs szabványok áttekintése
• Az OMRON PLC család és az ipari kommunikációs modulok
megismerése
• Az OMRON Cx-One programcsomag megismerése
• Az OMRON ipari kommunikációs modulok felkonfigurálása

• Az OMRON ipari kommunikációs modulok késleltetésének
mérése
• A dolgozat megírása
A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:
• OMRON CX-One programcsomag
(http://www.omron-ap.com/product_info/CX-One/index.asp)
• OMRON PLC
(http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_
systems/programmable_logic_controllers/default.html)
• OMRON ipari kommunikációs modulok
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_s
ystems/remote_i_o/default.html)
• OMRON oktatási panel

Futószalag rendszer emulálása és vizualizációja

A programozható logikai vezérlők mindinkább jelen vannak napjaink automatizálási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások között, lehetőséget biztosítanak ki és bemeneti szigetek kialakítására. A hallgató feladata egy futószalag rendszer számítógépes emulációjának és a folyamat vizualizációjának megvalósítása. A feladat megvalósítása során hálózati kapcsolatot kell kialakítani a gép központi vezérlője és a felügyelő eszköz között. Erre a célra rendelkezésre álló kapcsolattartó protokoll a FINS. Továbbá elengedhetetlen a PLC memóriatáblázatát és a rajta futó programok áttekintése. A javasolt vizualizációt megvalósító program, a CX-Supervisor. A dolgozat célja egy valós környezetben működő futószalag rendszer számítógépes vizualizációja.