jelfeldolgozás címkéhez tartozó bejegyzések

Virtuális térhatású hangzás megvalósítása algoritmikus megközelítéssel

Tervezzen és valósítson meg egy olyan alkalmazást, amely egy egyszerű egysávos hangból (monó) képes a környezet hatásait szimulálva kétsávos (sztereó) kimenetet előállítani. Tekintse át azon jelfeldolgozási algoritmusokat, elméleteket, melyek az irodalom szerint hatékonyan alkalmazhatók az effektek, térhatások előállítására. MATLAB-ban tesztelje az algoritmusokat.  Vizsgálja meg a legfontosabb hangkódolási szabványokat. Végezze el az algoritmusok kódolását, különös tekintettel a párhuzamosítási lehetőségekre. Tervezze meg az alkalmazás felhasználói felületét. Tesztelje az elkészített alkalmazást. Adjon útmutatót a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Gitár hangok valósidejű felismerésének egy megvalósítása

A hallgató feladata egy valós idejű rendszer kifejlesztése, mellyel nagy megbízhatósággal
ismerhetők fel monofonikus gitárhangok. A munka első lépéseként át kell tekinteni
a már meglévő felismerő algoritmusokat, valamint a lényegkiemeléshez használható módszereket, különös tekintettel a Fourier transzformációra és a Q transzformációra. Az algoritmusok kiválasztásakor használjon MATLAB-ot. A megvalósítás során hozzon létre döntési rendszereket, melyek hatékonyan alkalmazhatók a lényegkiemelt adatokboli döntések meghozatalára. Ugyancsak fejlesszen ki egy neurális hálózaton alapuló döntési rendszert. A valósidejűség biztosítása érdekében több processzoros rendszeren alkalmazzon párhuzamos programozási technikákat. Tesztelje a megvalósított rendszert.

Hétköznapi mozgásmintázatok rögzítésére és elemzésére alkalmas applikáció fejlesztése (Elkelt)

A széleskörben elterjedt okostelefonok döntő többsége rendelkezik GPS modullal és inerciaszenzorokkal (gyorsulásszenzor, giroszkóp).  Ez lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó napi térbeli és időbeli mozgásmintázatát feltérképezzük. Az időbeli minták ún. aktigráfos vizsgálata illetve a térbeli mozgás eloszlásának matematikai vizsgálata igen aktív kutatási területek.

A szakdolgozó feladata egy olyan Android/IOS applikáció készítése, amely nagy időintervallumban rögzíti a térbeli mozgás koordinátáit illetve az inerciaszenzorok segítségével az aktivitást, ezek alapvető statisztikai elemzési módjait elvégzi illetve az adatsorokat megfelelő adatbázisba rögzíti, amely további analízist tesz lehetővé.

Jelgenerátor megvalósítása NI USB-7856R felhasználásával (elkelt)

Áramkörök tesztelésekor gyakran van szükség különböző tesztjelek előállítására. A hagyományos jelgenerátorok eléggé korlátozott funkcionalitással rendelkeznek, az Arbitrary Waveform Generátorok bár tetszőleges jelalakot is elő tudnak állítani, de a jel ez esetben ismétlődő kell legyen. Az NI USB-7856R egy FPGA-t tartalmazó adatgyűjtő és vezérlő egység, mely alkalmas arra, hogy a kívánt jeleket valós időben állítsa elő, akár 1 MHz-es frissítési rátával. A hallgató feladata különböző jelgenerálási algoritmusoknak a megvalósítása és tesztelése, többek között: Bővebben…

Kompakt vezetéknélküli mérőrendszer EKG és pletizmográf jelek szimultán analízisére (megvalósítva)

Compact wireless measurement system for simultaneous analysis of EKG and plethysmographic signals

Az EKG és pletizmográfiás jelek jelalakjának és időbeli késleltetésének összehasonlítása fontos diagnosztikai eszköz az orvos számára, mely során hasznos információkat tudhat meg a keringési rendszer állapotról. A hallgató feladata több részből áll: Bővebben…

Versenykajak mért mozgásjeleinek analízisét végző platformfüggetlen szoftver fejlesztése (elkelt)

Az SZTE Műszaki Informatika Tanszék és az EDF Démász Szeged Vízisport Egyesület közös projektje során egy, a kajakosok és edzők munkáját segítő, a versenykajak mozgását rögzítő és annak analízisét végző mérőrendszer készült el. A rendszer feladata a sportolók teljesítményét jellemző egyszerű, könnyen értelmezhető indikátorok meghatározása. Bővebben…

32-bites vezérlőegység fejlesztése KLJN protokoll számára (elkelt)

Napjainkban a legtöbb titkosított kommunikáció szoftveresen van megoldva, és a titok csak azáltal van biztosítva, hogy nincs elegendő számítási kapacitás a titkok időben való megfejtésére. Azonban a számítási kapacitás bővülése, új algoritmusok felfedezése vagy akár a kvantumszámítógépek veszélyeztethetik az üzleti titkokat. Egy bíztató lehetőség a kvantumkriptográfia, azonban bonyolult és drága szerkezeteket igényel, ráadásul a megbízhatóságuk is megkérdőjelezhető. Kish László vetette fel az ötletet, hogy akár a klasszikus fizika keretein belül maradva is lehetne titkosított információátvitelt végrehajtani. Ez az ötlet adta a KLJN kommunikációs eszköz megszületését. Bővebben…

Műszerfejlesztés: FES-32 (elkelt)

A zajjal segített érzékelés már jó ideje népszerű téma a tudományos életben. A jelenséget arra használják fel, hogy mindössze egy gázszenzorral különböző összetételű gázokat és gázkoncentrációkat különböztessenek meg. Az adatok feldolgozása során a nyers mérési adatokból rendszerint először spektrumot számolnak majd pedig ezeket a spektrumokat vetik alá mintázatfelismerő algoritmusoknak. Bővebben…