Ipari kommunikáció címkéhez tartozó bejegyzések

Ipari kommunikációk vizsgálata OMRON környezetben

A programozható logikai vezérlők (PLC) mindinkább jelen vannak
napjaink ipari irányítási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta
lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások
között, valamint alkalmazásukkal lehetőség van ki- és bemeneti szigetek
kialakítására. Ez azonban számos a valós idejű elosztott irányítási
rendszerekkel kapcsolatos problémát is felvet. Az egyik ilyen a
kommunikációs rendszer által biztosított beavatkozási sebesség melynek
meghatározója a kommunikációs rendszer késleltetése. A hallgató feladata
az ipari kommunikációs rendszerek késleltetésének vizsgálata OMRON
ipari kommunikációs környezetben
A munkavégzés fontosabb lépései:
• Az irodalmi háttér áttekintése
• Az ipari kommunikációs szabványok áttekintése
• Az OMRON PLC család és az ipari kommunikációs modulok
megismerése
• Az OMRON Cx-One programcsomag megismerése
• Az OMRON ipari kommunikációs modulok felkonfigurálása

• Az OMRON ipari kommunikációs modulok késleltetésének
mérése
• A dolgozat megírása
A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:
• OMRON CX-One programcsomag
(http://www.omron-ap.com/product_info/CX-One/index.asp)
• OMRON PLC
(http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_
systems/programmable_logic_controllers/default.html)
• OMRON ipari kommunikációs modulok
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_s
ystems/remote_i_o/default.html)
• OMRON oktatási panel

Ipari kommunikációk egy gyakorlati megvalósítása

A feladat leírása, a munka célja:
A különböző típusú villamos motorok PLC-s működtetése az ipari irányítástechnika igen gyakori feladata. A feladat megoldásához a villamos motorhoz kapcsolt frekvenciaváltókat alkalmaznak. Legtöbbször a működtetni kívánt villamos motor így a hozzá kapcsolt frekvenciaváltó nem közvetlenül a PLC közelében, hanem attól távol helyezkedik el. A PLC és a frekvenciaváltó között ekkor valamilyen terepi buszrendszer (DeviceNet, ProfiNet, ProfiBus) kiépítésére van szükség. A hallgató feladata egy OMRON PLC és frekvenciaváltó DeviceNet terepi buszon történő összekapcsolása, és a hajtásvezérlés elkészítése.

A munkavégzés fontosabb lépései:
Az OMRON PLC család megismerése
Az OMRON frekvenciaváltók megismerése
A DeviceNet szabvány megismerése
OMRON CX-One programcsomag megismerése
A háromfázisú motor fordulatszám szabályozásának elméletének áttekintése
Háromfázisú motort és frekvenciaváltót tartalmazó demonstrációs panel elkészítése
A panel összekapcsolása a PLC-vel DeviceNet kommunikációs modulon keresztül
Hajtásvezérlés programjának elkészítése
Tesztelés
A dolgozat megírása

A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:

OMRON CX-One (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_systems/software/configuration/cx-one/default.html)
OMRON PLC (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_systems/programmable_logic_controllers/default.html)
OMRON frekvenciaváltó (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/default.html)
TECO (http://www.tecowestinghouse.com/)
Kapcsolódó irodalom:
Dr. Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek I.-II.-III., AUT-INFO, Miskolc 2008.
OMRON: DeviceNet operation manual, 2008.

A jelentkezés feltételei
Érdeklődés a PLC-k, frekvenciaváltós hajtások iránt.
Érdeklődés az ipari kommunikációs rendszerek iránt.
Angol nyelvtudás.