Industry 4.0 címkéhez tartozó bejegyzések

Egy ipari célgép mobil eszközzel történő felügyeletének megvalósítása

Tekintse át a célgép működését. Ismerje meg a vezérlés működését és a PLC program részleteit. Tekintse át a gépek közötti lehetséges kommunikációs alternatívákat. Behatóan tanulmányozza a választott FINS protokollt. Sajátítsa el a PLC architektúrájának sajátosságaiból eredő memóriakezelési technikákat. Készítse el az alkalmazás tervét. Android platformon valósítsa meg az alkalmazást. Végezze el a szükséges teszteket.

 

Az emberi memória, reflex és figyelem vizsgálata PLC segítségével

A hallgató feladata az ember memóriájának, reakcióidejének és figyelmének vizsgálatára alkalmas mérési módszerek gyűjtése, továbbá a vizsgálati módszerek megvalósításához a megfelelő panelek megtervezése és megépítése, valamint a mérések kivitelezéséhez szükséges programok elkészítése, melyek segítségével az elkészült eszközök vezérelhetőek PLC-vel. A rendszer felügyeletének mobil eszközzel való megvalósítása.

Mobil robot felügyelete és vezérlése mobil eszköz alapú HMI segítségével

Ipari körülmények között az anyagmozgatási feladatokhoz gyakran alkalmaznak mobil robotokat. A hallgató feladata, hogy FESTO mobil robot felhasználásával, különböző módszereket alkalmazva pályakövetési feladatokat valósítson meg, környezeti modellt alkosson. Jelenítse meg a robot által bejárt pályát egy mobil eszköz kijelzőjén. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a mobil robotoknál alkalmazható pályakövetési módszereket, mind előre megadott pályakövetésnél, mind dinamikusan mobil eszközről küldött pálya esetén. Részletezze a mobil eszközön futó android rendszer felépítését és kódját. Ismertesse a mobil eszköz és robot közötti kommunikációt, a megjelenítő alkalmazás működését. Kitérve az odometria eltérésre és a hibaszázalékára. Dokumentálja a feladat megvalósítását, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

Intelligens üvegház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

A munka célja az intelligens házak vezérlésének és felügyeletének egy makett példáján keresztül való bemutatása. A feladat a következőkből áll:
egy érzékelőkkel és beavatkozó szervekkel felszerelt üvegház makettjének megtervezése, elkészítése,
megtervezni és megvalósítani a megépített üvegház PLC segítségével való automatizálását,
az irányító berendezés és egy OPC szerver között kommunikáció megvalósítása,
a felügyeleti és irányítási funkciók megvalósítása Android operációs rendszert alkalmazó mobil eszközön.

OPC szerver alkalmazása egy intelligens ház felügyeletének példáján

Készítse el egy ház modelljét. Szerelje fel érzékelőkkel és beavatkozókkal. Tervezze meg a megépített rendszer PLC vel való vezérlését. A rendszer legyen alkalmas például: hűtés, fűtés, világítás, öntözés automatizálására. Valósítsa meg a PLC és az OPC szerver közötti kommunikációt. A felügyeleti és beavatkozói HMI rendszert valósítsa meg mobil eszközön, Android alapon.

Hőpumpára alkalmazott vezeték nélküli technológiát felhasználó SCADA rendszer megvalósítása

Tervezzen meg és valósítson meg egy hőpumpára alkalmazható Bluetooth Low Energy technológián alapuló mérő, adatgyűjtő és megjelenítő rendszert. Tekintse át a Bluetooth 4.0 lehetőségeit. Tekintse át az Arduino Mega 2560 R3 lehetőségeit. Végezze el a vezeték nélküli egység Arduinora való illesztését. Arduinora tervezze meg és valósítsa meg az adatok begyűjtését. Implementálja a Bluetooth 4.0 kommunikációs stack-et. Készítsen Android alkalmazást a technológia és az ahhoz tartozó adatok megjelenítésére. Tesztelje a kialakított rendszert.

Intelligens ház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

Tekintse át az intelligens üvegház vezérlésének kommerciális megoldásait. Tervezzen meg és egy makett felhasználásával valósítson meg egy saját megoldást az üvegházakban alkalmazható érzékelők és beavatkozók intelligens vezérlésére. A dolgozat megvalósítása során a jelölt több a műszaki informatikán belüli diszciplínát  érint, ezek: érzékelők, beavatkozók, néhány alapvető elektronikai kapcsolás, PLC programozás, SQL adatbázis, OPC szerver és Android alapú felügyelő alkalmazás.

 

Egy adaptív forgalomirányítási rendszer makettjének megvalósítása

Röviden tekintse át napjaink forgalomirányítási rendszereit. Tervezzen meg és építsen meg egy több útkereszteződést tartalmazó makettet. A makett tartalmazzon olyan érzékelőket, melyek segítségével adaptív irányításokat lehet implementálni. A rendszer vezérlését PLC-vel valósítsa meg. Készítsen SCADA megoldást a rendszer felügyeletére. Adja meg a továbbfejlesztési lehetőségeket.