Gyártásautomatizálás címkéhez tartozó bejegyzések

Egy ipari célgép mobil eszközzel történő felügyeletének megvalósítása

Tekintse át a célgép működését. Ismerje meg a vezérlés működését és a PLC program részleteit. Tekintse át a gépek közötti lehetséges kommunikációs alternatívákat. Behatóan tanulmányozza a választott FINS protokollt. Sajátítsa el a PLC architektúrájának sajátosságaiból eredő memóriakezelési technikákat. Készítse el az alkalmazás tervét. Android platformon valósítsa meg az alkalmazást. Végezze el a szükséges teszteket.

 

Gyártási folyamat modellezése és szimulációja futószalagrendszer és robotok segítségével

Ipari körülmények között a munkafolyamatokat, napjainkban, robotok és futószalag rendszerek segítségével valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy olyan rendszert, amely szemlélteti a robotok és a futószalag rendszerek összehangolt működését egy munkafolyamat elvégzése során. A dolgozatban ismertesse a szimuláció során alkalmazott ABB robotot, valamint a robotok programozási nyelvét, és a szimuláció biztonsági elemeit. Adja meg a munkafolyamat tervét, dokumentálja a folyamatban használt szerszám és munkadarabok definiálását. Mutassa be a feladatot a RobotStudio virtuális környezetében, dokumentálja az elkészített robotprogramot. A dolgozat részét képezi még a megvalósított rendszer tesztelése.

Liftmodell építése és PLC-vel való irányítása

A feladat leírása, a munka célja:

A hallgató feladata egy liftmodell tervezése és fizikai megvalósítása, amelyet a napjainkban egyre jobban elterjedő Programozható Logikai Vezérlő (PLC) segítségével megfelelően irányítania kell. Modell révén, a szerkezetnek egy valós személylift főbb funkcióit kell megvalósítania. Az elkészülendő modell később a PLC programozással foglalkozó kurzus keretein belül oktatási célra felhasználandó lenne.

 

A munkavégzés fontosabb lépései:

 

– A szükséges elméleti háttér megismerése a lift rendszerekkel kapcsolatban;

– Liftmodell megtervezése;

– Liftmodell megépítése;

– PLC program elkészítése;

– Tesztelés;

– A dolgozat megírása.

 

Egy revétlenítő célgép vezérlésének PLC –és megvalósítása

Készítse el egy célgép vezérlésének tervét, valamint valósítsa is meg azt. A feladat
megoldásához tekintse át a célgép működését. Válassza meg a szükséges érzékelőket,
beavatkozókat és a vezérlő egységet. Röviden indokolja az egyes választásokat. Adjon
áttekintést a felhasználható PLC –k architektúrájáról és lehetőségeiről. Írja meg a vezérlés
programját, végezzen szimulációs- kísérleteket, ellenőrzéseket a programon. Válassza ki a
feladatnak megfelelő folyamat megjelenítőt és végezze el annak programozását. Készítse el a
berendezés villamos bekötési rajzát. Az összeszerelt berendezésen végezzen teszteléseket,
javítsa ki a felmerülő hibákat. A teszteléseknél fordítson nagy hangsúlyt a biztonságtechnikai
megoldások tesztelésére. Készítsen részletes dokumentációt a vezérlés elektromos részéről és
programjáról.