android címkéhez tartozó bejegyzések

Akvárium automatizálás és távfelügyelet megvalósítása

Implementing aquarium automation and remote monitoring system

Ahhoz, hogy egy akvárium mikroklímája megfelelő legyen, számos berendezés kell összehangoltan működjön. Ilyenek pl. a vízforgató és szűrő berendezések, fényforrások, fűtőszálak, ventilátorok és CO2 adagoló rendszerek. Ezek egy jó részét egyszerű időzítőkkel szokták vezérelni, működésüknek a monitorozása pedig általában nincs megoldva. Számos műveletet (pl. halak etetése, vegyszerek adagolása) pedig csak manuálisan lehet elvégezni. A hallgató feladata egy olyan rendszer megvalósítása, mely egyrészt vezérelni tudja a különböző eszközöket, másrészről pedig monitorozza az akvárium állapotát, a mért paramétereket pedig távolról is le lehet kérdezni. A megvalósítás során figyelni kell az üzembiztonságra, vagyis a rendszer semmilyen körülmény között nem fagyhat le. Bővebben…

Látványos mérnökinformatikai témájú kísérletek és bemutatók készítése

Egyetemünkön kiemelten fontos, hogy megszólíthassuk a középiskolába járó ügyes diákokat. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk bemutatókat nyílt napon és kutatók éjszakáján, azonban jelenleg a rendelkezésre álló kísérletek száma erősen korlátozott, ezért is célszerű lenne sok új érdekes kísérletet és bemutatót készíteni. Mivel a lányok az informatikus (és elsősorban a mérnökinformatikus képzésben) a nemzetközi trendek ellenére erőteljesen alul reprezentáltak, célszerű lenne olyan kísérleteket is fejleszteni, amelyek akár elsősorban őket célozzák meg. A hallgató feladata olyan kísérletek vagy bemutatók fejlesztése és építése, melyek a fent leírt szempontokat figyelembe veszik.

Mobil robot felügyelete és vezérlése mobil eszköz alapú HMI segítségével

Ipari körülmények között az anyagmozgatási feladatokhoz gyakran alkalmaznak mobil robotokat. A hallgató feladata, hogy FESTO mobil robot felhasználásával, különböző módszereket alkalmazva pályakövetési feladatokat valósítson meg, környezeti modellt alkosson. Jelenítse meg a robot által bejárt pályát egy mobil eszköz kijelzőjén. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a mobil robotoknál alkalmazható pályakövetési módszereket, mind előre megadott pályakövetésnél, mind dinamikusan mobil eszközről küldött pálya esetén. Részletezze a mobil eszközön futó android rendszer felépítését és kódját. Ismertesse a mobil eszköz és robot közötti kommunikációt, a megjelenítő alkalmazás működését. Kitérve az odometria eltérésre és a hibaszázalékára. Dokumentálja a feladat megvalósítását, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

Intelligens üvegház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

A munka célja az intelligens házak vezérlésének és felügyeletének egy makett példáján keresztül való bemutatása. A feladat a következőkből áll:
egy érzékelőkkel és beavatkozó szervekkel felszerelt üvegház makettjének megtervezése, elkészítése,
megtervezni és megvalósítani a megépített üvegház PLC segítségével való automatizálását,
az irányító berendezés és egy OPC szerver között kommunikáció megvalósítása,
a felügyeleti és irányítási funkciók megvalósítása Android operációs rendszert alkalmazó mobil eszközön.

OPC szerver alkalmazása egy intelligens ház felügyeletének példáján

Készítse el egy ház modelljét. Szerelje fel érzékelőkkel és beavatkozókkal. Tervezze meg a megépített rendszer PLC vel való vezérlését. A rendszer legyen alkalmas például: hűtés, fűtés, világítás, öntözés automatizálására. Valósítsa meg a PLC és az OPC szerver közötti kommunikációt. A felügyeleti és beavatkozói HMI rendszert valósítsa meg mobil eszközön, Android alapon.

Hőpumpára alkalmazott vezeték nélküli technológiát felhasználó SCADA rendszer megvalósítása

Tervezzen meg és valósítson meg egy hőpumpára alkalmazható Bluetooth Low Energy technológián alapuló mérő, adatgyűjtő és megjelenítő rendszert. Tekintse át a Bluetooth 4.0 lehetőségeit. Tekintse át az Arduino Mega 2560 R3 lehetőségeit. Végezze el a vezeték nélküli egység Arduinora való illesztését. Arduinora tervezze meg és valósítsa meg az adatok begyűjtését. Implementálja a Bluetooth 4.0 kommunikációs stack-et. Készítsen Android alkalmazást a technológia és az ahhoz tartozó adatok megjelenítésére. Tesztelje a kialakított rendszert.

Egy négyrotoros helikopter mobil eszközzel való vezérlése

A piacon vásárolható elemekből tervezzen meg és készítsen el egy mikrohullámú távirányítóval vezérelhető négyrotoros helikoptert. Tervezze meg és valósítsa meg a mikrohullámú vezérlőegység leváltását egy Arduino alapú eszközre. A helikopter vezérlésére, a megfelelő protokollokkal tervezzen meg egy kommunikációs architektúrát. Valósítson meg egy keretrendszert, mely segítségével egy előre megadott pályát tud berepülni a helikopter. Valósítsa meg a helikopter mobil eszközzel történő távvezérlését. Tesztelje a megvalósított rendszert.

Hétköznapi mozgásmintázatok rögzítésére és elemzésére alkalmas applikáció fejlesztése (Elkelt)

A széleskörben elterjedt okostelefonok döntő többsége rendelkezik GPS modullal és inerciaszenzorokkal (gyorsulásszenzor, giroszkóp).  Ez lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó napi térbeli és időbeli mozgásmintázatát feltérképezzük. Az időbeli minták ún. aktigráfos vizsgálata illetve a térbeli mozgás eloszlásának matematikai vizsgálata igen aktív kutatási területek.

A szakdolgozó feladata egy olyan Android/IOS applikáció készítése, amely nagy időintervallumban rögzíti a térbeli mozgás koordinátáit illetve az inerciaszenzorok segítségével az aktivitást, ezek alapvető statisztikai elemzési módjait elvégzi illetve az adatsorokat megfelelő adatbázisba rögzíti, amely további analízist tesz lehetővé.

Kompakt vezetéknélküli mérőrendszer EKG és pletizmográf jelek szimultán analízisére (megvalósítva)

Compact wireless measurement system for simultaneous analysis of EKG and plethysmographic signals

Az EKG és pletizmográfiás jelek jelalakjának és időbeli késleltetésének összehasonlítása fontos diagnosztikai eszköz az orvos számára, mely során hasznos információkat tudhat meg a keringési rendszer állapotról. A hallgató feladata több részből áll: Bővebben…