ABB robot címkéhez tartozó bejegyzések

Egy palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével

Ipari körülmények között a palettázási feladatokat gyakran robotokkal valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy palettázó feladatot megvalósító rendszert. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140- es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét, adja meg a palettázó tervét, dokumentálja a szerszám definiálását, mutassa be a feladatot virtuális környezetbeli (RobotStudio) megvalósítását, dokumentálja az elkészített robotprogramot, dokumentálja a tesztelési eredményeket.
A munka célja egy palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével.

Szövegkirajzolás ipari robot alkalmazásával

Az ipari robotok helyes működésének alapvető feltétele a megfelelő pálya megtervezése. A pályatervezés feltételezi a robot által megvalósítandó munkafolyamat, a robot oldaláról támasztott peremfeltételek és a pályamegadás lehetséges módozatainak ismeretét. A hallgató feladata egy a futási időben dinamikusan módosítható robotpályát megvalósító rendszer tervezése és kivitelezése. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét. Készítsen tervet egy olyan pályatervezési feladat megvalósítására, amely a robot program módosítása nélkül, futás időben, csak paraméterek alkalmazásával, a munkatér bármely irányítottságú síkjában tetszőleges szöveg megjelenítésére képes. A pályatervezési feladat megoldásához CAD program segítségével készítsen objektumokat. A feladat elvégzéséhez készítsen alkalmas szerszámot és dokumentálja a szerszámnak a robot rendszerében való definiálását. Virtuális környezetben (RobotStudio) készítse el a feladat megoldását, dokumentálja az elkészített robotprogramot. Az ABB IRB 140-es roboton tesztelje a megoldást, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

Egy szerszám kalibrációs feladat megvalósítása ipari robot segítségével

Ipari körülmények között a nagyobb pontosságot igénylő feladatokat gyakran robotokkal valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy szerszámkalibrálási feladatot megvalósító rendszert. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét, adja meg a kalibrálás tervét, dokumentálja a szerszám definiálását, mutassa be a feladat virtuális környezetbeli (RobotStudio) megvalósítását, dokumentálja az elkészített robotprogramot, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

A munka célja egy szerszám kalibrációs feladat megvalósítása ipari robot segítségével.

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával. Tervezzen és valósítson meg egy rendszert, amely lehetővé teszi az ABB IRB 140 robotra írt programnak egy a világkoordinátákban működő szenzor segítségével való módosítását. Szenzorként alkalmazzon web kamerát. Valósítsa meg a kamera képének feldolgozását egy PC típusú számítógépen. Végezze el a kamera kalibrálását. Tervezze meg és valósítsa meg a robotvezérlő és a képfeldolgozást végző PC közötti kommunikációt. A képfeldolgozó algoritmus eredményeként kapott világkoordináták alapján módisítsa robot anyagmozgató programját. Végezzen teszteléseket úgy a valós rendszeren, mint a RobotStudioban megvalósított virtuális világban.

Mágneses elven működő megfogó tervezése, osztályozási feladat implementálása ABB 140 robotkaron

A feladat egy intelligens robot cella megvalósítása vas és műanyag tárgyak szétválasztására és rendezésére. Tervezzen és valósítson meg egy rendszert, amely lehetővé teszi az ABB IRB 140 robotra írt programnak egy a világkoordinátákban működő szenzor segítségével való módosítását. Szenzorként alkalmazzon induktív szenzort. Valósítsa meg a robot programjának változtatását a szenzor jelének függvényében. Tervezze meg a szenzort működtető áramkört, adjon megoldást a szenzor rákapcsolására a robot digitális bemenetére. Készítsen egy mágneses elven működő megfogót. Adjon megoldást a megfogó robottal történő vezérlésére. Végezzen teszteléseket úgy a valós rendszeren, mint a RobotStudioban megvalósított virtuális világban.

Gyártási folyamat modellezése és szimulációja futószalagrendszer és robotok segítségével

Ipari körülmények között a munkafolyamatokat, napjainkban, robotok és futószalag rendszerek segítségével valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy olyan rendszert, amely szemlélteti a robotok és a futószalag rendszerek összehangolt működését egy munkafolyamat elvégzése során. A dolgozatban ismertesse a szimuláció során alkalmazott ABB robotot, valamint a robotok programozási nyelvét, és a szimuláció biztonsági elemeit. Adja meg a munkafolyamat tervét, dokumentálja a folyamatban használt szerszám és munkadarabok definiálását. Mutassa be a feladatot a RobotStudio virtuális környezetében, dokumentálja az elkészített robotprogramot. A dolgozat részét képezi még a megvalósított rendszer tesztelése.