Pletl Szilveszter kategória bejegyzései

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával. Tervezzen és valósítson meg egy rendszert, amely lehetővé teszi az ABB IRB 140 robotra írt programnak egy a világkoordinátákban működő szenzor segítségével való módosítását. Szenzorként alkalmazzon web kamerát. Valósítsa meg a kamera képének feldolgozását egy PC típusú számítógépen. Végezze el a kamera kalibrálását. Tervezze meg és valósítsa meg a robotvezérlő és a képfeldolgozást végző PC közötti kommunikációt. A képfeldolgozó algoritmus eredményeként kapott világkoordináták alapján módisítsa robot anyagmozgató programját. Végezzen teszteléseket úgy a valós rendszeren, mint a RobotStudioban megvalósított virtuális világban.

Mobil robot felügyelete és vezérlése mobil eszköz alapú HMI segítségével

Ipari körülmények között az anyagmozgatási feladatokhoz gyakran alkalmaznak mobil robotokat. A hallgató feladata, hogy FESTO mobil robot felhasználásával, különböző módszereket alkalmazva pályakövetési feladatokat valósítson meg, környezeti modellt alkosson. Jelenítse meg a robot által bejárt pályát egy mobil eszköz kijelzőjén. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a mobil robotoknál alkalmazható pályakövetési módszereket, mind előre megadott pályakövetésnél, mind dinamikusan mobil eszközről küldött pálya esetén. Részletezze a mobil eszközön futó android rendszer felépítését és kódját. Ismertesse a mobil eszköz és robot közötti kommunikációt, a megjelenítő alkalmazás működését. Kitérve az odometria eltérésre és a hibaszázalékára. Dokumentálja a feladat megvalósítását, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

Intelligens üvegház vezérlésének megvalósítása és mobil eszközzel való felügyelete

A munka célja az intelligens házak vezérlésének és felügyeletének egy makett példáján keresztül való bemutatása. A feladat a következőkből áll:
egy érzékelőkkel és beavatkozó szervekkel felszerelt üvegház makettjének megtervezése, elkészítése,
megtervezni és megvalósítani a megépített üvegház PLC segítségével való automatizálását,
az irányító berendezés és egy OPC szerver között kommunikáció megvalósítása,
a felügyeleti és irányítási funkciók megvalósítása Android operációs rendszert alkalmazó mobil eszközön.

Egy, az intelligens épületben alkalmazható beszédszintetizátor megvalósítása

Röviden ismertessen néhányat, az automatizálásban alkalmazott beszédszintetizátorok közül, különös tekintettel azok előnyeire, hátrányaira és megvalósításuk technológiájára.

Ismertesse a beszédszintetizátorok szerepét a látássérültek életminőségének javításában. A magyar beszédre fókuszálva mutasson be néhányat, a piacon található beszédszintetizátor megoldások közül. Röviden mutassa be a Berec Kornél által fejlesztett beszédszintetizátor működését. Végezze el a beszédszintetizátor illesztését egy adatbázis alapú rendszerhez. Végezze el a beszédszintetizátor integrációjának szimulációját egy intelligens épület automatizált rendszerébe.

Tesztelje a megvalósított alkalmazást. Tekintse át a továbbfejlesztési lehetőségeket.

Kinematikai feladat megvalósítása OpenGL alapú robot alkalmazásával

Feladat egy n szegmenses robot lemodellezése OpenGL használatával. A virtuális környezetben megadott robotmodell kinematikai összefüggéseinek megadása Denavit-Hartenberg féle leírás felhasználásával. Grafikus eszközökkel való pályatervezés a virtuális térben. A megadott pálya bejárásának szimulációja.

Egy négy szabadságfokú portálrobot megvalósítása

A hallgató feladata egy négy szabadságfokú portálrobot alapú robotplatform megvalósítása. A munka során szükséges javaslatot adni a robot geometriai megoldására, megadni a kinematikai összefüggéseket, meghatározni az alapvető dinamikai paramétereket, fizikailag megvalósítani a robotot, megtervezni és elkészíteni a meghajtó elektronikát, különböző irányítási algoritmusokat implementálni a vezérlő egységen. A hallgatónak törekednie kell költséghatékony és egyszerű rendszer megvalósításra. Dokumentálja a tervezés és a megvalósítás folyamatát, és mutasson rá esetleges továbbfejlesztési lehetőségekre.

OPC szerver alkalmazása egy intelligens ház felügyeletének példáján

Készítse el egy ház modelljét. Szerelje fel érzékelőkkel és beavatkozókkal. Tervezze meg a megépített rendszer PLC vel való vezérlését. A rendszer legyen alkalmas például: hűtés, fűtés, világítás, öntözés automatizálására. Valósítsa meg a PLC és az OPC szerver közötti kommunikációt. A felügyeleti és beavatkozói HMI rendszert valósítsa meg mobil eszközön, Android alapon.

Ipari kommunikációk egy gyakorlati megvalósítása

A feladat leírása, a munka célja:
A különböző típusú villamos motorok PLC-s működtetése az ipari irányítástechnika igen gyakori feladata. A feladat megoldásához a villamos motorhoz kapcsolt frekvenciaváltókat alkalmaznak. Legtöbbször a működtetni kívánt villamos motor így a hozzá kapcsolt frekvenciaváltó nem közvetlenül a PLC közelében, hanem attól távol helyezkedik el. A PLC és a frekvenciaváltó között ekkor valamilyen terepi buszrendszer (DeviceNet, ProfiNet, ProfiBus) kiépítésére van szükség. A hallgató feladata egy OMRON PLC és frekvenciaváltó DeviceNet terepi buszon történő összekapcsolása, és a hajtásvezérlés elkészítése.

A munkavégzés fontosabb lépései:
Az OMRON PLC család megismerése
Az OMRON frekvenciaváltók megismerése
A DeviceNet szabvány megismerése
OMRON CX-One programcsomag megismerése
A háromfázisú motor fordulatszám szabályozásának elméletének áttekintése
Háromfázisú motort és frekvenciaváltót tartalmazó demonstrációs panel elkészítése
A panel összekapcsolása a PLC-vel DeviceNet kommunikációs modulon keresztül
Hajtásvezérlés programjának elkészítése
Tesztelés
A dolgozat megírása

A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:

OMRON CX-One (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_systems/software/configuration/cx-one/default.html)
OMRON PLC (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_systems/programmable_logic_controllers/default.html)
OMRON frekvenciaváltó (http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/default.html)
TECO (http://www.tecowestinghouse.com/)
Kapcsolódó irodalom:
Dr. Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek I.-II.-III., AUT-INFO, Miskolc 2008.
OMRON: DeviceNet operation manual, 2008.

A jelentkezés feltételei
Érdeklődés a PLC-k, frekvenciaváltós hajtások iránt.
Érdeklődés az ipari kommunikációs rendszerek iránt.
Angol nyelvtudás.

Egy vízlágyító rendszer irányításának megvalósítása

A jelölt feladata egy vízlágyító rendszer irányításának és felügyeletének megtervezése és megvalósítása.

Az irányítandó folyamat rövid leírása.

A rendszer három tartályból, egy ozmózisos vízlágyítóból, szivattyúkból, szelepekből, az elemeket összekötő csőrendszerből, szintérzékelőkből, PLC-ből, HMI-ből és a rendszert felügyelő számítógépből áll. Az első technológiai lépés egy elsődleges vízlágyítóból áll, melyből szivattyú tölti a hűtővizet az ozmózisos víztisztító előkészítő tartályába, jelöljük ezt a tartályt RO-I-el. Ebből a tartályból egy túlfolyón át töltődik az RO-II nevű tartály, ahonnan a pótvíz kiszolgálás történik. A technológia ellenőrzi az RO-I szintet, és ha az egy megadott érték alá esik, akkor az irányító rendszer egy indítójelet ad az RO-I-et töltő szivattyúnak. A tartály töltése egy megadott szint elérése után leáll. A vízlágyítást egy ozmózisos szűrő végzi. A lágyított vizet egy harmadik tartály tárolja, amennyiben a tartály szintkapcsolója alacsony folyadékszintet jelez, elindul a lágyítás és a tartályt lágyított vízzel töltődik. A feltöltés végén a membránokat a rendszer regenerálja, lemossa. A ciklus befejeztével a rendszer várakozó állapotba kerül. A HMI képernyőn lévő eszközök (szelepek, szivattyúk) kézi működtetését is biztosítani kell. A rendszer a technológiában releváns paramétereket percenkénti gyakorisággal méri és naplózza egy SQL adatbázisba. A felügyeletet végző program lehetővé teszi a naplózott adatok megjelenítését. Az irányító PLC és a SCADA rendszer közötti kapcsolat Modbus/TCP protokollal valósul meg.

 

A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:

  • PLC: Schneider Electric Twido TWDLCAE40DRF

2db kiegészítő modullal 4AI TWDAMI4LT

  • Proficy Cimplicity 8.1

 

Jelentkező:

Dózsa Attila

Mozgáskorlátozott feljáró lépcsőből

Működés rövid leírása
A lépcsősora alap állapotban a nem sérült emberek számára a szokásos módon használható lépcső. Azonban ha egy kerekes székes ember vagy egyéb mozgásában korlátozott személy szeretne feljutni a lépcsőn ez számára leküzdhetetlen akadály lenne vagy csak nagyon nehezen. Azonban egy gomb megnyomásával a lépcsősor eltűnésével kialakuló platform mozgatásával (emelés/süllyesztés) biztosított lehetne a bejutás (illetve kijutás) az épületbe számukra is.
Példán keresztüli bemutatás: (2 lehetséges állapot, mind a kettő kiindulási állapotában a lépcső alapállapota „kitolt”)
– Feljutás: Jelzőgomb megnyomására a lépcsők behúzódnak, így létrejön egy platform, melyre a mozgásában korlátozott személy feláll. Itt megnyomja a megfelelő jelzőgombot, így az emelkedés megkezdődik. Majd miután a platformról leszáll a személy, automatikusan leereszkedik a platform és a lépcsőfokok visszaállnak alap állapotba.
– Lejutás: jelzőgomb megnyomást követően a lépcsők behúzódnak, majd a platform automatikusan kiemelkedik, ezzel biztosítja a lejutáshoz szükséges platformot. Miután a platform leereszkedett és a személy leszáll, a lépcsők visszaállnak alapállapotukba.

Felhasználható lehetne olyan helyeken, ahol a megfelelő meredekségű feljáró kialakítására nem megoldható helyhiány miatt.

Jelölt: Dobrocyki Zoltan Mihaly