Elkelt témák kategória bejegyzései

Elkelt szakdolgozatok: egy hallgató már dolgozik a megvalósításán.

16-bit-es mikrovezérlő alapú intelligens karóra telemedicinai alkalmazásai (megvalósítva)

Az angol cím: 16-bit microcontroller based intelligent watch with 
telemedicinal usage

A Texas Instruments eZ430 intelligens karórája egy nagyszerű eszköz arra, hogy olyan alkalmazásokat fejlesszünk, melyek monitorozzák az ember mozgását és környezetét, emlékeztetik cselekvések elvégzésére miközben kapcsolatban lehetnek internetes alkalmazásokkal is. Az legfontosabb előnye az ennek a típusnak, hogy a mellett, hogy viszonylag olcsó, hosszú, több száz napos akkumulátor-élettartammal rendelkezik A szakdolgozat keretén belül a hallgatónak egy olyan mintaalkalmazást kell megvalósítani, mely demonstrálja az okosóra képességeit. Ehhez el kell készítenie mind a beágyazott szoftvert, mind pedig a számítógépen futó szoftvert. Az elkészített alkalmazásnak valamilyen orvosi célt kell szolgálnia.

Raspberry Pi alapú műszer implementálása (megvalósult)

Implementing a Raspberry Pi based instrument

A jelenlegi modern mérő és vezérlők döntő többsége egyszerű alfanumerikus kijelző helyett már grafikus kijelzővel rendelkezik, a felhasználói interfészek egy jó része pedig már érintőkijelzős is. A Zaj és nemlinearitások kutatócsoport már régóta foglalkozik mérőműszerek fejlesztésével, azonban ezek döntő többsége számítógépről vezérelt. Ugyanakkor az utóbbi időben többször is felmerült az igény, hogy a műszer akár komolyabb, a számítógéptől független felhasználói interfésszel is rendelkezzen. Egy ilyen interfész megvalósítására egy Raspberry Pi egy hozzá tartozó érintőképernyős kijelzővel megfelelő alapnak tűnik.

A hallgató feladata egy olyan Raspberry Pi egylapos PC-n alapuló prototípus interfész elkészítése, mellyel demonstrálható az ötlet működőképessége. A hallgatónak munkája során a következőket kell megvalósítania:

  • Megfelelő operációs rendszer és programozási környezet választása a feladat megvalósításához
  • Egy valós műszer vezérlése (pl. EDAQ 530)
  • A mért (vagy szimulált) jelek megjelenítése grafikonon
  • Jól látható számszerű kijelzés megvalósítása
  • A mérés paramétereinek beállítása megfelelő GUI interfész segítségével

cRIO alapú KLJN kommunikátor fejlesztése (elkelt)

A KLJN alapú titkosított kulcsmegosztó protokoll napjaink egyik friss és egyre aktívabb kutatási területe. Ennek ellenére még viszonylag kevés valódi, fizikai implementációja van, így tág területet biztosít az ez irányú kutatásoknak. A szakdolgozat keretein belül egy valós idejű, cRIO alapú rendszeren kell megvalósítani és optimalizálni a KLJN kommunikációs protokollt, valamint elemezni a kommunikáció megbízhatóságát és biztonságát. Bővebben…

Automatikus átviteli függvény mérő szoftver készítése (elkelt)

Az átviteli függvények mérése elég elterjedt az elektronikus áramkörök tesztelése során. A hallgató feladata egy olyan LabVIEW szoftver készítése, mely PicoScope segítségével automatikusan megméri egy rendszer átviteli függvényét valamint további paramétereit. Bővebben…

Hétköznapi mozgásmintázatok rögzítésére és elemzésére alkalmas applikáció fejlesztése (Elkelt)

A széleskörben elterjedt okostelefonok döntő többsége rendelkezik GPS modullal és inerciaszenzorokkal (gyorsulásszenzor, giroszkóp).  Ez lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó napi térbeli és időbeli mozgásmintázatát feltérképezzük. Az időbeli minták ún. aktigráfos vizsgálata illetve a térbeli mozgás eloszlásának matematikai vizsgálata igen aktív kutatási területek.

A szakdolgozó feladata egy olyan Android/IOS applikáció készítése, amely nagy időintervallumban rögzíti a térbeli mozgás koordinátáit illetve az inerciaszenzorok segítségével az aktivitást, ezek alapvető statisztikai elemzési módjait elvégzi illetve az adatsorokat megfelelő adatbázisba rögzíti, amely további analízist tesz lehetővé.

Véletlenszám-generátorok megvalósítása NI FPGA-n (megvalósítva)

Áramkörök tesztelése valamint a rendszerek modellezése során rendszeresen szükség van, valamilyen véletlenszerűségre, véletlen számokra. Ilyen célra leginkább pszeudovéletlenszám-generátorokat alkalmazunk, melyek algoritmusok segítségével állítanak elő véletlen(nek tűnő) számsorozatokat. Jelenleg nagyon sok algoritmus érhető el ilyen célokra, ezek nagy részének a megbízhatósága és teljesítménye is jól ismert. A valós idejű méréstechnikában gyakran használunk cRIO alapú rendszereket, melyek egy FPGA hátlapot tartalmaz. Sajnos erre az FPGA-ra nagyon kevés algoritmus van implementálva, azok képessége sem kielégítő. Így a hallgató feladata az, hogy különböző véletlenszám-generátorokat implementáljon FPGA-n majd azokat össze is hasonlítsa. Bővebben…

Jelgenerátor megvalósítása NI USB-7856R felhasználásával (elkelt)

Áramkörök tesztelésekor gyakran van szükség különböző tesztjelek előállítására. A hagyományos jelgenerátorok eléggé korlátozott funkcionalitással rendelkeznek, az Arbitrary Waveform Generátorok bár tetszőleges jelalakot is elő tudnak állítani, de a jel ez esetben ismétlődő kell legyen. Az NI USB-7856R egy FPGA-t tartalmazó adatgyűjtő és vezérlő egység, mely alkalmas arra, hogy a kívánt jeleket valós időben állítsa elő, akár 1 MHz-es frissítési rátával. A hallgató feladata különböző jelgenerálási algoritmusoknak a megvalósítása és tesztelése, többek között: Bővebben…

Kompakt vezetéknélküli mérőrendszer EKG és pletizmográf jelek szimultán analízisére (megvalósítva)

Compact wireless measurement system for simultaneous analysis of EKG and plethysmographic signals

Az EKG és pletizmográfiás jelek jelalakjának és időbeli késleltetésének összehasonlítása fontos diagnosztikai eszköz az orvos számára, mely során hasznos információkat tudhat meg a keringési rendszer állapotról. A hallgató feladata több részből áll: Bővebben…

Interaktív sakktábla fejlesztése (megvalósítva)

Development of an interactive chessboard

A sakk egy olyan kétszemélyes játék, melynek története több mint egy évezredre nyúlik vissza. A szakdolgozat célja egy olyan, mikrovezérlőn alapuló, “interaktív sakktábla” megtervezése, majd hardveres és szoftveres megvalósítása. A sakktáblának képesnek kell lennie a bábuk érzékelésére, valamint a sakkjáték szabályainak betartatására interaktív visszajelzés segítségével. A sakktáblát úgy kell kiképezni, hogy a jövőben személyi számítógéphez vagy egylapos PC-hez is lehessen csatlakoztatni.

A LabVIEW Robotics moduljának felhasználása mechatronikai rendszerek szimulálására (elkelt)

A LabVIEW Robotics modulja segítségével egyrészt szímulálhatjuk robotok mozgását, másrészről meg is tudjuk jeleníteni ezt a mozgást egy virtuális környezetben. A modul lehetőséget ad arra, hogy akár kutatási vagy oktatási céllal különböző robotokat vagy mechatronikai rendszereket szimuláljunk.

A feladat tartalmazza a modul működésének megértését, majd pedig néhány, saját készítésű példán keresztül bemutatni a modul előnyeit és hátrányait. E mellett egy labor gyakorlat anyaga is elkészülhet.