Pletl Szilveszter bejegyzései

Irányítási megoldások megvalósítása folyadéktartályok esetében

A kereskedelemben kapható oktatási makettek köréből tekintsen át néhányat, ahol jól szemléltethetők a folyadékszint szabályozási megoldások, algoritmusok. Tervezzen meg és építsen meg egy kaszkádba kötött tartályokat tartalmazó rendszert. A rendszer mindenképp tartalmazzon számos érzékelőt és beavatkozót. Tervezzen meg és valósítson meg egy sajátos megoldású szervo szelepet. Építsen ultrahangos folyadékszint mérőt, az adatgyűjtéshez használjon Raspberry PI-t. Identifikálja a megépített rendszer paramétereit. A vezérlő PLC és a rendszer közé készítsen egy alkalmas interfészt. MATLAB-ban tervezze meg az irányítási algoritmusokat, adjon megoldást a MATLAB programcsomag és a PLC közötti kommunikációra. Implementáljon tipikus szabályozási algoritmusokat.

Virtuális térhatású hangzás megvalósítása algoritmikus megközelítéssel

Tervezzen és valósítson meg egy olyan alkalmazást, amely egy egyszerű egysávos hangból (monó) képes a környezet hatásait szimulálva kétsávos (sztereó) kimenetet előállítani. Tekintse át azon jelfeldolgozási algoritmusokat, elméleteket, melyek az irodalom szerint hatékonyan alkalmazhatók az effektek, térhatások előállítására. MATLAB-ban tesztelje az algoritmusokat.  Vizsgálja meg a legfontosabb hangkódolási szabványokat. Végezze el az algoritmusok kódolását, különös tekintettel a párhuzamosítási lehetőségekre. Tervezze meg az alkalmazás felhasználói felületét. Tesztelje az elkészített alkalmazást. Adjon útmutatót a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Moduláris, LED-mátrix alapú kijelző megvalósítása

Végezze el egy általános célú moduláris, flexibilis máretű LED mátrix alapú kijelző tervezését, kivitelezését és tesztelését. A kijelző egy moduljának mérete legyen 48×8-as. A rendszert három egységből alakítsa ki. A led kijelző tartalmazzon autonomiát biztosító mikrokontrollert, így a kijelző önállóan is képes a már feltöltött információt megjeleníteni. A rendszer egy másik modulja egy egy lapos számítógép, amely a rendszer központi szerepét látja el. A rendszer harmadik eleme egy HMI interface mely segítségével a felhasználó elvégezheti a receptkezeléseket. Készítse el a szükséges szoftver komponenseket, tesztelje az elkészített programokat a mikrokontrollereken és PC-ben. A munka elkészítése folyamán különös figyelmet fordítson az elemek és modulok közötti kommunikáció megvalósítására. A modulok összekapcsolása esetén természetes, hogy megnövekszik a rendszer energi igénye, ügyeljen a megfelelő tápellátás biztosítására. Adjon példákat a felhasználási lehetőségekre.

Izolált szavas, személyfüggő, kötött szótáras beszédfelismerő

Az automatizált rendszerek esetében egyre nagyobb teret kapnak a hangvezérlések. A hallgató feladata egy hangvezérlő rendszer készítése. A rendszernek fel kell ismernie az előre megadott vezényszavakat, valamint a hozzájuk tartozó utasításokat egy OPC szerver felé kell továbbítania. A feladat az alábbi részfeladatokra bontható: áttekinteni azon jelfeldolgozó algoritmusokat, amelyek alkalmazásával megbízhatóan működő hangvezérlő rendszer építhető, elkészíteni a rendszer szoftver tervét, elkészíteni a programot és végül tesztelni a megvalósított alkalmazást. A dolgozatnak tartalmaznia kell minden részfeladat részletes dokumentációját.

Egy ipari célgép mobil eszközzel történő felügyeletének megvalósítása

Tekintse át a célgép működését. Ismerje meg a vezérlés működését és a PLC program részleteit. Tekintse át a gépek közötti lehetséges kommunikációs alternatívákat. Behatóan tanulmányozza a választott FINS protokollt. Sajátítsa el a PLC architektúrájának sajátosságaiból eredő memóriakezelési technikákat. Készítse el az alkalmazás tervét. Android platformon valósítsa meg az alkalmazást. Végezze el a szükséges teszteket.

 

Az emberi memória, reflex és figyelem vizsgálata PLC segítségével

A hallgató feladata az ember memóriájának, reakcióidejének és figyelmének vizsgálatára alkalmas mérési módszerek gyűjtése, továbbá a vizsgálati módszerek megvalósításához a megfelelő panelek megtervezése és megépítése, valamint a mérések kivitelezéséhez szükséges programok elkészítése, melyek segítségével az elkészült eszközök vezérelhetőek PLC-vel. A rendszer felügyeletének mobil eszközzel való megvalósítása.

Ipari kommunikációk vizsgálata OMRON környezetben

A programozható logikai vezérlők (PLC) mindinkább jelen vannak
napjaink ipari irányítási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta
lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások
között, valamint alkalmazásukkal lehetőség van ki- és bemeneti szigetek
kialakítására. Ez azonban számos a valós idejű elosztott irányítási
rendszerekkel kapcsolatos problémát is felvet. Az egyik ilyen a
kommunikációs rendszer által biztosított beavatkozási sebesség melynek
meghatározója a kommunikációs rendszer késleltetése. A hallgató feladata
az ipari kommunikációs rendszerek késleltetésének vizsgálata OMRON
ipari kommunikációs környezetben
A munkavégzés fontosabb lépései:
• Az irodalmi háttér áttekintése
• Az ipari kommunikációs szabványok áttekintése
• Az OMRON PLC család és az ipari kommunikációs modulok
megismerése
• Az OMRON Cx-One programcsomag megismerése
• Az OMRON ipari kommunikációs modulok felkonfigurálása

• Az OMRON ipari kommunikációs modulok késleltetésének
mérése
• A dolgozat megírása
A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:
• OMRON CX-One programcsomag
(http://www.omron-ap.com/product_info/CX-One/index.asp)
• OMRON PLC
(http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_
systems/programmable_logic_controllers/default.html)
• OMRON ipari kommunikációs modulok
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_s
ystems/remote_i_o/default.html)
• OMRON oktatási panel

Egy palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével

Ipari körülmények között a palettázási feladatokat gyakran robotokkal valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy palettázó feladatot megvalósító rendszert. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140- es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét, adja meg a palettázó tervét, dokumentálja a szerszám definiálását, mutassa be a feladatot virtuális környezetbeli (RobotStudio) megvalósítását, dokumentálja az elkészített robotprogramot, dokumentálja a tesztelési eredményeket.
A munka célja egy palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével.

Szövegkirajzolás ipari robot alkalmazásával

Az ipari robotok helyes működésének alapvető feltétele a megfelelő pálya megtervezése. A pályatervezés feltételezi a robot által megvalósítandó munkafolyamat, a robot oldaláról támasztott peremfeltételek és a pályamegadás lehetséges módozatainak ismeretét. A hallgató feladata egy a futási időben dinamikusan módosítható robotpályát megvalósító rendszer tervezése és kivitelezése. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét. Készítsen tervet egy olyan pályatervezési feladat megvalósítására, amely a robot program módosítása nélkül, futás időben, csak paraméterek alkalmazásával, a munkatér bármely irányítottságú síkjában tetszőleges szöveg megjelenítésére képes. A pályatervezési feladat megoldásához CAD program segítségével készítsen objektumokat. A feladat elvégzéséhez készítsen alkalmas szerszámot és dokumentálja a szerszámnak a robot rendszerében való definiálását. Virtuális környezetben (RobotStudio) készítse el a feladat megoldását, dokumentálja az elkészített robotprogramot. Az ABB IRB 140-es roboton tesztelje a megoldást, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

Egy szerszám kalibrációs feladat megvalósítása ipari robot segítségével

Ipari körülmények között a nagyobb pontosságot igénylő feladatokat gyakran robotokkal valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy szerszámkalibrálási feladatot megvalósító rendszert. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét, adja meg a kalibrálás tervét, dokumentálja a szerszám definiálását, mutassa be a feladat virtuális környezetbeli (RobotStudio) megvalósítását, dokumentálja az elkészített robotprogramot, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

A munka célja egy szerszám kalibrációs feladat megvalósítása ipari robot segítségével.