Mingesz Róbert bejegyzései

Akvárium automatizálás és távfelügyelet megvalósítása

Implementing aquarium automation and remote monitoring system

Ahhoz, hogy egy akvárium mikroklímája megfelelő legyen, számos berendezés kell összehangoltan működjön. Ilyenek pl. a vízforgató és szűrő berendezések, fényforrások, fűtőszálak, ventilátorok és CO2 adagoló rendszerek. Ezek egy jó részét egyszerű időzítőkkel szokták vezérelni, működésüknek a monitorozása pedig általában nincs megoldva. Számos műveletet (pl. halak etetése, vegyszerek adagolása) pedig csak manuálisan lehet elvégezni. A hallgató feladata egy olyan rendszer megvalósítása, mely egyrészt vezérelni tudja a különböző eszközöket, másrészről pedig monitorozza az akvárium állapotát, a mért paramétereket pedig távolról is le lehet kérdezni. A megvalósítás során figyelni kell az üzembiztonságra, vagyis a rendszer semmilyen körülmény között nem fagyhat le. Bővebben…

Hardware-in-the-Loop rendszerek megvalósítása kísérleti nagyberendezések szimulálására

Ipari területeken már régóta alkalmaznak Hardware-in-the-Loop (HIL) megoldásokat különböző vezérlőáramkörök tesztelésére (járműipar, repülőgépgyártás, stb.), tudományos területeken viszont még nem terjedtek el ezek a megoldások. A HIL egyfajta szimuláció, amely azonban valódi vezérlőrendszerek tesztelésére szolgál úgy, hogy a vezérelt rendszert (pl. atomerőmű, lézerrendszer) helyettesítjük egy olyan műszerrel, mely leszimulálja a valódi hardver működését. A megoldás előnye, hogy probléma esetén nem a valódi rendszer megy tönkre, hanem csak egy hibajelzés jelenik meg a monitoron, jelezve a vezérlés hibás működését.

Bővebben…

Oszcilloszkóp mérőszoftverek fejlesztése

A modern digitális oszcilloszkópok nagy része számítógéphez köthető, és számítógépen futó szoftverek segítségével is vezérelhetők. Azonban, sajnos az oszcilloszkópokhoz ingyen adott szoftverek számos korláttal rendelkeznek. A hallgató feladata, hogy néhány korlátot egyéni szoftver készítésével kiküszöböljön. Bővebben…

Látványos mérnökinformatikai témájú kísérletek és bemutatók készítése

Egyetemünkön kiemelten fontos, hogy megszólíthassuk a középiskolába járó ügyes diákokat. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk bemutatókat nyílt napon és kutatók éjszakáján, azonban jelenleg a rendelkezésre álló kísérletek száma erősen korlátozott, ezért is célszerű lenne sok új érdekes kísérletet és bemutatót készíteni. Mivel a lányok az informatikus (és elsősorban a mérnökinformatikus képzésben) a nemzetközi trendek ellenére erőteljesen alul reprezentáltak, célszerű lenne olyan kísérleteket is fejleszteni, amelyek akár elsősorban őket célozzák meg. A hallgató feladata olyan kísérletek vagy bemutatók fejlesztése és építése, melyek a fent leírt szempontokat figyelembe veszik.

Mikrovezérlőre írt szoftver automatizált ellenőrzése

A Mikrovezérlők alkalmazástechnikája során a hallgatók különböző programokat írnak, melyek egy 8051 alapú mikrovezérlőn futnak. A jegyzőkönyvek javítása során igen hasznos lenne egy olyan eszköz, amely az elkészített programokat elemzi, és megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a követelményeknek. Ugyanígy célszerű lehet, ha a hallgatók egy online felület segítségével maguk is le tudják ellenőriztetni a kódot. Bővebben…

16-bit-es mikrovezérlő alapú intelligens karóra telemedicinai alkalmazásai (megvalósítva)

Az angol cím: 16-bit microcontroller based intelligent watch with 
telemedicinal usage

A Texas Instruments eZ430 intelligens karórája egy nagyszerű eszköz arra, hogy olyan alkalmazásokat fejlesszünk, melyek monitorozzák az ember mozgását és környezetét, emlékeztetik cselekvések elvégzésére miközben kapcsolatban lehetnek internetes alkalmazásokkal is. Az legfontosabb előnye az ennek a típusnak, hogy a mellett, hogy viszonylag olcsó, hosszú, több száz napos akkumulátor-élettartammal rendelkezik A szakdolgozat keretén belül a hallgatónak egy olyan mintaalkalmazást kell megvalósítani, mely demonstrálja az okosóra képességeit. Ehhez el kell készítenie mind a beágyazott szoftvert, mind pedig a számítógépen futó szoftvert. Az elkészített alkalmazásnak valamilyen orvosi célt kell szolgálnia.

Raspberry Pi alapú műszer implementálása (megvalósult)

Implementing a Raspberry Pi based instrument

A jelenlegi modern mérő és vezérlők döntő többsége egyszerű alfanumerikus kijelző helyett már grafikus kijelzővel rendelkezik, a felhasználói interfészek egy jó része pedig már érintőkijelzős is. A Zaj és nemlinearitások kutatócsoport már régóta foglalkozik mérőműszerek fejlesztésével, azonban ezek döntő többsége számítógépről vezérelt. Ugyanakkor az utóbbi időben többször is felmerült az igény, hogy a műszer akár komolyabb, a számítógéptől független felhasználói interfésszel is rendelkezzen. Egy ilyen interfész megvalósítására egy Raspberry Pi egy hozzá tartozó érintőképernyős kijelzővel megfelelő alapnak tűnik.

A hallgató feladata egy olyan Raspberry Pi egylapos PC-n alapuló prototípus interfész elkészítése, mellyel demonstrálható az ötlet működőképessége. A hallgatónak munkája során a következőket kell megvalósítania:

  • Megfelelő operációs rendszer és programozási környezet választása a feladat megvalósításához
  • Egy valós műszer vezérlése (pl. EDAQ 530)
  • A mért (vagy szimulált) jelek megjelenítése grafikonon
  • Jól látható számszerű kijelzés megvalósítása
  • A mérés paramétereinek beállítása megfelelő GUI interfész segítségével

MA-DAQ DDS modul fejlesztése átviteli függvények méréséhez

MA-DAQ-kal illetve a Picoscope 2206A segítségével lehetőség van átviteli függvények mérésére, de sajnos csak 1 MHz frekvenciáig. Ez jelentős korlát a Műszerelektronika tárgy oktatásánál. A gyakorlatok megfelelő megvalósításához szükség lenne egy olyan jelgenerátorra, mely 50 MHz frekvenciáig képes szinuszjel előállítására. Költséghatékonyság szempontjából egy olyan modul megvalósítása jöhet szóba, mely a MA-DAQ-hoz illeszthető és egy DDS jelgenerátor chip segítségével állítja elő a kívánt jelet. Bővebben…

További, 8 bit-es mikrovezérlő témák

További lehetséges témaötletek Silicon Laboratorries 8 bit-es mikrovezérlőket felhasználva:

  • Mikrovezérlős műszerek számára távoli Firmware update lehetőségének megteremtése, megbízhatóságának ellenőrzése
  • Mikrovezérlős műszerek kommunikációjának megbízhatóságának növelése, megbízhatóság tesztelése
  • Szabályos műszervezérlési interfészek implementálása 8 bit-es mikrovezérlők számára
  • Library készítése grafikus kijelzők meghajtására

Bővebben…