Mikrovezérlőre írt szoftver automatizált ellenőrzése

A Mikrovezérlők alkalmazástechnikája során a hallgatók különböző programokat írnak, melyek egy 8051 alapú mikrovezérlőn futnak. A jegyzőkönyvek javítása során igen hasznos lenne egy olyan eszköz, amely az elkészített programokat elemzi, és megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a követelményeknek. Ugyanígy célszerű lehet, ha a hallgatók egy online felület segítségével maguk is le tudják ellenőriztetni a kódot.

Lehetséges ellenőrzések:

  • Szintaktikai hibák, fordítható-e a kód
  • Mikrovezérlő konfigurációja
  • Tipikus, az adott gyakorlatra jellemző hibák kiszűrése
  • Kód elemzése szimuláció segítségével
  • Hardware-in-the-Loop ellenőrzése a kódnak

Szükséges tudás: 8051 mikrovezérlő programozásának ismerete, JAVA vagy php programozás. A feladat megvalósítása nem igényel jelentős laborjelenlétet. További tájékoztatás.