Szövegkirajzolás ipari robot alkalmazásával

Az ipari robotok helyes működésének alapvető feltétele a megfelelő pálya megtervezése. A pályatervezés feltételezi a robot által megvalósítandó munkafolyamat, a robot oldaláról támasztott peremfeltételek és a pályamegadás lehetséges módozatainak ismeretét. A hallgató feladata egy a futási időben dinamikusan módosítható robotpályát megvalósító rendszer tervezése és kivitelezése. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét. Készítsen tervet egy olyan pályatervezési feladat megvalósítására, amely a robot program módosítása nélkül, futás időben, csak paraméterek alkalmazásával, a munkatér bármely irányítottságú síkjában tetszőleges szöveg megjelenítésére képes. A pályatervezési feladat megoldásához CAD program segítségével készítsen objektumokat. A feladat elvégzéséhez készítsen alkalmas szerszámot és dokumentálja a szerszámnak a robot rendszerében való definiálását. Virtuális környezetben (RobotStudio) készítse el a feladat megoldását, dokumentálja az elkészített robotprogramot. Az ABB IRB 140-es roboton tesztelje a megoldást, dokumentálja a tesztelési eredményeket.