Mobil robot felügyelete és vezérlése mobil eszköz alapú HMI segítségével

Ipari körülmények között az anyagmozgatási feladatokhoz gyakran alkalmaznak mobil robotokat. A hallgató feladata, hogy FESTO mobil robot felhasználásával, különböző módszereket alkalmazva pályakövetési feladatokat valósítson meg, környezeti modellt alkosson. Jelenítse meg a robot által bejárt pályát egy mobil eszköz kijelzőjén. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a mobil robotoknál alkalmazható pályakövetési módszereket, mind előre megadott pályakövetésnél, mind dinamikusan mobil eszközről küldött pálya esetén. Részletezze a mobil eszközön futó android rendszer felépítését és kódját. Ismertesse a mobil eszköz és robot közötti kommunikációt, a megjelenítő alkalmazás működését. Kitérve az odometria eltérésre és a hibaszázalékára. Dokumentálja a feladat megvalósítását, dokumentálja a tesztelési eredményeket.