Kinematikai feladat megvalósítása OpenGL alapú robot alkalmazásával

Feladat egy n szegmenses robot lemodellezése OpenGL használatával. A virtuális környezetben megadott robotmodell kinematikai összefüggéseinek megadása Denavit-Hartenberg féle leírás felhasználásával. Grafikus eszközökkel való pályatervezés a virtuális térben. A megadott pálya bejárásának szimulációja.