Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával. Tervezzen és valósítson meg egy rendszert, amely lehetővé teszi az ABB IRB 140 robotra írt programnak egy a világkoordinátákban működő szenzor segítségével való módosítását. Szenzorként alkalmazzon web kamerát. Valósítsa meg a kamera képének feldolgozását egy PC típusú számítógépen. Végezze el a kamera kalibrálását. Tervezze meg és valósítsa meg a robotvezérlő és a képfeldolgozást végző PC közötti kommunikációt. A képfeldolgozó algoritmus eredményeként kapott világkoordináták alapján módisítsa robot anyagmozgató programját. Végezzen teszteléseket úgy a valós rendszeren, mint a RobotStudioban megvalósított virtuális világban.