Autonóm ágensek kooperációjának egy megvalósítása

A feladat egy robotfoci szimulátor elkészítése, amely a lehető legjobb modellt veszi alapul a valós fizikai környezet modellezésénél. A projektet Windows környezetre, Microsoft fejlesztési technikák felhasználásával kell megvalósítani. Az egyes játékos ágensek rendelkezzenek autonómiával, de a csapatokat felügyelő irányító rendszer határozzon meg egy egységes játékstratégiát. A navigációs feladatok megoldásához használja a potenciálmező elméletét

A munka részét képezi az irodalomkutatás, a szimulátorban használt objektumok funkcionalitásának tesztelése, minden eredmény és tervezési lépés dokumentálása.