Adaptív szűrő megvalósítása FPGA újraprogramozható áramkörön

A feladat leírása, a munka célja:
Az adaptív szűrők alkalmazása egyre nagyobb teret hódít napjainkban. Ez nem véletlen, hiszen jól alkalmazhatóak olyan esetekben, melyekben a hasznos jel olyan zajjal terhelt, mely folyamatosan változik. A hallgató feladata megtervezni egy adaptív szűrőt, majd implementálni azt egy FPGA újrakonfigurálható áramkörön.

A munkavégzés fontosabb lépései:
 Adaptív szűrők elméleti hátterének megismerése
 Adaptív szűrők tervezésével kapcsolatos elméleti háttér megismerése
 Adaptív szűrők FPGA-s implementációival kapcsolatos irodalmazás
 Xilinx FPGA család és a Digilent Atlys FPGA fejleszt˝okártya megismerése
Xilinx ISE Desig Suite programcsomag és a VHDL nyelv megismerése
 Adaptív szűrő megtervezése
 A szűrő megvalósítása a Digilent Atlys FPGA fejleszt˝okártya
 Tesztelés
 A dolgozat megírása

A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb er˝oforrások:
 Xilinx ISE Design Suite
http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-designsuite/
 Digilent Atlys FPGA fejleszt˝okártya
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,836&Prod=ATLYS
 MathWorks MATLAB
http://www.mathworks.com/products/matlab/index.html

Kapcsolódó irodalom
 Xilinx FPGA-k (http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/index.htm)
 VHDL nyelv
(Richard E. Haskell & Darrin M. Hanna: “Digital Design using Digilent FPGA
Boards”,
http://tananyagfejlesztes.mik.unipannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/
masodikreszlet/fodor_voroshazi_beagyazott_rendsz.pdf)
 Adaptív szűrők (Bernard Windrow, Samuel D. Stearns: Adaptive Signap Processing)

A jelentkezés feltételei
 Érdekl˝odés az adaptív szűrők, és a szűrők tervezése iránt
 Érdekl˝odés az FPGA alapú hardverfejlesztés iránt
 Angol nyelvtudás