Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetésének elvei, tématípusok

Általános követelmények

 • A feladat indokoltsága, érdekessége legyen megadva, hasznos a téma tömör bevezetése.
 • A hallgató önállóan elvégzendő feladata világosan legyen megadva.
 • A hallgatónak havi munkatervet kell készítenie a szabályzat szerint, segítse őt ebben a kiírás – „A munkavégzés fontosabb lépései” lista.
 • Tartalmazzon újszerűséget, előnyöket az ismert eredményekhez képest.
 • Nem lehet irodalom-feldolgozás, értékelés.
 • A felhasznált módszerek, irodalom színvonalas legyen (publikációk, könyvek, elismert gyártók dokumentumai, stb.), ha lehet, könnyen elérhető formában (weblink).
 • A Wikipedia és más hasonló forrás indokolt esetben használható, de legyen kiegészítve rangosabb forrásokkal.
 • Hasznos az eredmények publikálása, igazolja a munka indokoltságát, eredményességét. A hallgató legyen társszerző.
 • Hasznos, ha a fejlesztési eredmények nyílt forrásúak, a weben elérhetők, mások könnyen reprodukálhatják és felhasználhatják.

Kutatási témájú dolgozat

 • Valamilyen tudományos probléma megoldásához köthető új tudományos vagy fejlesztési eredmény (példa).
 • Lehet tisztán elméleti, szoftverfejlesztési, hardverfejlesztési vagy ezek kombinációja.
 • Igen hasznos, ha valamilyen tudoményos publikáció születik a munkából, ebben a hallgató társszerző.

Fejlesztési témájú dolgozat

 • Egy gyakorlati probléma megoldására szolgáló módszer, szoftver, hardver vagy ezek kombinációjának kifejlesztését jelenti (példa).
 • Lehet egyéb olyan feladat is, melyhez a hallgató kreativitása, az elsajátitott ismeretek komplex alkalmazási képessége szükséges (példa).
 • Lehet tisztán elmélet munka (pl. módszer kifejlesztésénél), de a gyakorlati, műszaki hasznosságot ismertetni kell.
 • Szoftver és hardver kifejlesztésénél teszteléssel kell a helyes működést bemutatni.

Oktatáshoz kötődő témák

 • A cél lehet egy meglevő vagy új oktatási segédeszköz hardverének, szoftverének kifejlesztése (példa), vagy demonstrációs szoftver készítése.
 • Nem lehet oktatási anyag (jegyzetrész, példatár) megírása, irodalomfeldolgozás vagy ismertetés.
 • Tanárszakok esetében lehet módszertani jellegű is, de fontos kiemelni az előnyöket, újszerűséget, műszaki tartalmat.
 • Hasznos, ha segíti a műszaki jellegű, eszközöket használó képzést a középiskolákban is.