Műszerfejlesztés: HF-DAQ

1 MHz feletti analóg jelek mérésére és feldolgozására vannak a kereskedelemben is kapható mérőeszközök, azonban ezek ára általában 1 MFt felett van. A feladat már csak azért is kihívás, mert ekkor a mikrovezérlők alkalmazása önmagában már nem elég. Az FPGA-k ugyanakkor alkalmasak nagyon gyors adatfeldolgozásra és akár valós idejű reagálásra.

A szakdolgozat feladata egy olyan univerzális mérőműszer elkészítése mely legalább 10 MHz-el képes analóg jeleket mérni, ideiglenesen tárolni és feldolgozni is. Erre a célra a műszer tartalmazni fog gyors A/D konvertereket, esetleg gyors D/A konvertereket is, FPGA-(ka)t a mérési adatok gyors kezelésére valamint egy 32 bit-es mikrovezérlőt a magasabb szintű feladatok végrehajtására. Fontos, hogy a műszer anyagköltsége a lehetőségekhez képest minél alacsonyabb legyen. E mellett kell készíteni egy minta alkalmazást is, ahol látszanak a megoldás előnyei.

A feladat a H-DAQ tapasztalataira épül.

A munkavégzés főbb lépései

  • Irodalomkutatás
  • Megvalósítási terv
  • Hardver tervezése
  • Hardver elkészítése
  • Szoftver elkészítése
  • Tesztelés, minta feladat
  • Dokumentáció, szakdolgozat készítése