Műszerfejlesztés: FES-32 (elkelt)

A zajjal segített érzékelés már jó ideje népszerű téma a tudományos életben. A jelenséget arra használják fel, hogy mindössze egy gázszenzorral különböző összetételű gázokat és gázkoncentrációkat különböztessenek meg. Az adatok feldolgozása során a nyers mérési adatokból rendszerint először spektrumot számolnak majd pedig ezeket a spektrumokat vetik alá mintázatfelismerő algoritmusoknak. Számítási időt, és így energiát spórolunk meg, hogy ha nem spektrumot számolunk, hanem az analóg jelet egy analóg szűrőcsoporton vezetjük át, és mérjük az egyes szűrők kimenetén a jel teljesítményét. Az így nyert értékekből szintén következtethetünk a gázok típusára és összetételére.

A szakdolgozat célja egy olyan mérőeszköz kifejlesztése, mely nem analóg szűrőkkel hanem digitális szűrőkkel kapja meg zaj spektrumának egyes komponenseit, és ezáltal akár még alacsonyabb fogyasztást tesz lehetővé. A feladathoz alacsony fogyasztású, 32 bit-es mikrovezérlő lesz felhasználva. A mérőeszközt úgy kell elkészíteni, hogy később alkalmassá lehessen tenni vezetéknélküli kommunikációra, így könnyen be lehessen illeszteni egy szenzorhálózatba.

A munkavégzés főbb lépései

  • Irodalomkutatás
  • Megvalósítási terv
  • Szűrési elrendezés előzetes tesztelése számítógépes szimulációval
  • Mérőhardver megtervezése
  • Hardver elkészítése
  • Szoftver elkészítése
  • Hardver tesztelése
  • Dokumentálás, szakdolgozat készítése